Public Service Announcement 

Det skall inte bli långrandigt. Men samtidigt är det omöjligt att bara fortsätta som om ingeting har hänt. Då vi är belägna i Stockholmsområdet är det än svårare att inte beröra vad som skedde den 7 april 2017.

Vad som bör sägas om vad som skett, har sagts av betydligt mer kompetenta och legitimerade människor än oss. Men vi står alla tillsammans i lägen som dessa, vare sig etnicitet, politik eller åsikter.

Våra tankar går till alla som på något sätt påverkats av detta obeskrivliga dåd.